• MyChem
  • Planner
  • LAWATAN DAN MESYUARAT TEKNIKAL DENGAN NAHRIM BAGI PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN KEBERKESANAN BAHAN 'ANTIMICROBIAL RESISTANCE' BAHARU SEDIA ADA TERHADAP MANUSIA DAN PERSEKITARAN
LAWATAN DAN MESYUARAT TEKNIKAL DENGAN NAHRIM BAGI PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN KEBERKESANAN BAHAN 'ANTIMICROBIAL RESISTANCE' BAHARU SEDIA ADA TERHADAP MANUSIA DAN PERSEKITARAN
Contact Dr Nasir
Peralatan Teknikal diperlukan:
Projektor, Mikrofon/Audio, Laptop, Laser Pointer, Peralatan online conference
Location Bilik Persidangan