School of Chemical Sciences  |  Main Campus

Lawatan UMT
Thursday 09 February 2023, 09:30am - 12:30pm
Contact Pn. Nurul Arlita

Peralatan Teknikal diperlukan:

Projektor,  Jurugambar
 
Location Bilik Persidangan

School of Chemical Sciences
11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia
Tel +604 - 6533262  |  Fax  +604 - 6574854  | 

Flag Counter