School of Chemical Sciences  |  Main Campus

  • Home
  • MYCHEM
  • Planner
  • Kursus Pengendalian Bahan Kimia Serta Pengurusan Bahan Kimia Secara Praktikal
Kursus Pengendalian Bahan Kimia Serta Pengurusan Bahan Kimia Secara Praktikal
Monday 13 June 2022, 09:00am - 01:00pm
Contact : Cik Hasniza
Location : Bilik Persidangan

School of Chemical Sciences
11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia
Tel +604 - 6533262  |  Fax  +604 - 6574854  |