School of Chemical Sciences  |  Main Campus

Vetting Peperiksaaan Kimia Fizik
Wednesday 22 June 2022, 09:00am - 12:00pm
Contact : Dr Ng Si Ling
Location : Bilik Persidangan

School of Chemical Sciences
11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia
Tel +604 - 6533262  |  Fax  +604 - 6574854  |